wereldwijven

Wereldwijf Ana van Keulen: 'Help de Indische Nederlanders in Indonesië'

Wereldwijf Ana van Keulen: 'Help de Indische Nederlanders in Indonesië'

Begin november zond MAX Maakt Mogelijk een reportage uit over achtergebleven Indo’s in Bandung. Wereldwijf Ana vroeg zich af hoe die groep in Soerabaja leeft en zocht ze op.

| Ana Maria van Keulen

Eddie, Yan en Willem, die de arme achtergeblevenen daar helpen, vertellen haar hun verhaal.

Achtergrondinformatie
In de periode dat Indonesië nog een Nederlandse kolonie was, werden er veel Indische Nederlanders geboren. Toen Indonesië onafhankelijk werd, moest een groot aantal van die mensen achterblijven. Omdat de Indonesische maatschappij ze als Nederlanders zagen, werden ze meer dan eens slachtoffer van discriminatie. In Nederland konden ze ook niet terecht; daar werd hun status niet erkend.

Indo club en Nederlands erfgoed
Eén van de achtergebleven Indo’s is de 84-jarige Eddie, voorzitter van de Indo Club Soerabaja. Zijn ouders hadden allebei een Nederlands paspoort, maar zijn vader werd Indonesisch staatsburger om zijn pensioen te behouden. Eddie koos er dus niet zelf voor Indonesiër te worden, hij werd het gewoon. De club waar Eddie voorzitter van is, bestaat uit een groep Indischen die eens in de zoveel tijd bij elkaar komt. Met zijn vloeiend Nederlands vertelt hij heel veel over het Nederlands erfgoed in Indonesië. Hij zet zich in voor behoud van oude koloniale gebouwen, graven en monumenten. Hij heeft hart voor Nederland, maar is er zelf nog nooit geweest.

img-20161117-wa0005

Indo Club Soerabaja met bezoek van “Tante Lien”

Affaire
Iemand anders die ik sprak, was de zeventigjarige Yan. Hij vertelde me dat zijn vader een Nederlandse militair was die een affaire met zijn Ambonese moeder had. Zijn vader ging uiteindelijk terug naar Nederland (waar hij al een gezin had) en Yan bleef samen met zijn moeder achter in Indonesië. Yan was altijd nieuwsgierig naar wie zijn vader was en probeerde met hem in contact te komen. Dit lukte, maar het contact beperkte zich slechts tot één brief. Via sociaal media vond hij later familie van zijn vader die inmiddels was overleden. Nu koestert hij de enige foto die hij van hem ontving.

img20161128215808

Vergeten Indo’s in Soerabaja

Arm
Tot slot Willem (70), die dit jaar voor het eerst naar Nederland gaat. Zijn vader komt van Ambon en zijn moeder uit Nederland. Willem is de contactpersoon voor de Indischen in nood. Ze zijn arm, hebben soms geen familie, en bellen Willem dan voor hulp. Voorheen was er een stichting voor deze ouderen, opgezet door Ruud en Leida Sellier, maar helaas overleed Ruud en enige tijd daarna werd de stichting opgeheven.

Schrijnend
In 2012 kreeg de stichting hulp van Max Maakt Mogelijk. Er werd veel geld opgehaald waardoor de leefomstandigheden verbeterden, maar de uitkeringen beginnen op te raken. Tot nu toe was er voor de meesten ziekenfonds geregeld, maar in april is er weer geld nodig voor verlenging. Ook hebben zich inmiddels nieuwe families aangemeld die nog geen hulp hebben gekregen. Van een aantal is de situatie schrijnend.

Petitie
Ik hoop dan ook, samen met Eduardo en Steve, geld in te zamelen voor deze vergeten Indische Nederlanders in Soerabaja. Ook een bijdrage leveren? Doneer aan het goede doel van MAX en teken de petitie https://indischenederlanders.petities.nl/

WERELDWIJVEN | ANA KEULEN

Bron: MAX maakt mogelijk, Leden Indo Club Soerabaja | Foto: Indo Club Soerabaja en Willem Tupan

Foutje gezien? Mail ons. We zijn je dankbaar

Reacties

Meer wereldwijven

Meest gelezen

Meer wereldwijven

Lees dit ook even

Meer wereldwijven

Please update your browser