Achter de schermen zijn we druk bezig met onze nieuwe site LINDA.nl. Wil je een voorproefje? Klik dan hier (je kunt altijd terug)

nieuws

Dierenorganisaties: 'Geef grazers Oostvaardersplassen meer ruimte'

Dierenorganisaties: 'Geef grazers Oostvaardersplassen meer ruimte'

De dieren in natuurgebied Oostvaardersplassen moeten meer ruimte krijgen. Dat kan door alsnog een verbinding te maken met het Horsterwold, een bosgebied nabij Zeewolde. 

| Kirsten Zijderveld

En daarom dringen zeven dier- en natuurorganisaties daar bij de provincie Flevoland op aan.

Lees ook
Dit gaat er waarschijnlijk veranderen in de Oostvaardersplassen (maar discussie nog niet voorbij)

Groter gebied is beter

De organisaties wijzen erop dat er al lang plannen lagen voor deze verbinding, tot het kabinet daar in 2010 een streep door zette. De edelherten, Heckrunderen en konikpaarden in de Oostvaarsdersplassen kunnen beter uit de voeten in een groter gebied waar ze tijdens strenge winters bijvoorbeeld voedsel en beschutting kunnen vinden.

Afschieten beperken

De Dierenbescherming, Caring Vets, Dierbaar Flevoland, Fauna4Life, IVN, SoortenNL en de Zoogdiervereniging willen recreatie in het grotere natuurgebied beperken tot de randen ervan. Ook vinden ze dat het afschieten van dieren echt tot een minimum zou moeten worden beperkt. Afgelopen winter stierven fors meer grazers dan voorgaande jaren, de meeste werden afgeschoten omdat ze te zwak waren om de winter te overleven.

NIEUWS | DIEREN

Bron: ANP | Foto: ANP

Foutje gezien? Mail ons. We zijn je dankbaar

Reacties

Merlot VineMerlot Vine

De verbinding van de Oostvaardersplassen met het Horsterwold is een stokpaardje van de fanatieke voorstanders van de Oostvaardersplassen. Zij staan erop, dat de daar door de mens tussen hekken gehouden dieren volkomen aan hun lot worden overgelaten. Dat noemen zij "natuur". Dit leidt jaarlijks tot de bekende ellende van verhongernde dieren. In de winter van 2017/2018, verhongerden 3200 konikpaardjes, Heckrunderen en edelherten..Volgens deze voorstanders, zou al deze ellende holpla opgelost zijn, als de Oostvaardersplassen met een enorme lap grond van 2000 hectare, met het Horsterwold verbonden zou worden. Want dan konden de dieren dáár naar toe om te eten. Ieder verstandig mens snapt, dat als je met hetzelfde beleid doorgaat in een drie keer zo groot gebied,er dan over tien jaar geen 5300 dieren staan te verhongeren zoals deze winter ---- maar drie keer zoveel. .Nee.... voor het welzijn van de dieren is die "verbinding van de Oostvaardersplassen met het Horsterwold"ook helemaal niet bedoeld. Die verbinding wordt geeist door politieke partijen en hun “natuur”vrienden, die een afkeer hebben van boeren en economische bedrijvigheid. Voor die Horsterwoldcorridor zouden namelijk vele boeren onteigend moeten worden. En de Flevopolder zou van Oost naar West in tweeën gespleten worden door een hermetisch afgesloten natuurgebied. Een ramp voor de mensen en de economie van onze jongste Provincie. Dát is de bedoeling van de "Horsterwoldcorridor". (NB: dit akelige, onder valse vlag van "natuur"varende landjepik, wordt ook wel Rewilding genoemd)..Als we de natuur in de Oostvaardersplassen écht hun gang laten gaan, dan bezorgen we die konikpaarden, Heckrunderen en edelherten een goed tehuis. Op een plek waar ze écht thuishoren. Dus geen zeekleipolder. En dan mag de natuur er helmaal zelf, een piepjong Oerbosje van maken.Volkomen uniek in Europa.Dan krijgen duizenden zeldzame vogels en andere dieren de ruimte. En dan mogen we allemaal voorzichtig komen kijken. In plaats van alleen een handjevol mensen die onderzoek doet, hoe de grazers de Oostvaardersplassen helemaal kaal vreten..Merlot Vine

Meer nieuws

Lees dit ook even

Please update your browser