nieuws

Jeugdarts: 'Door je kind te laten vaccineren, bescherm je de hele bevolking'

Jeugdarts: 'Door je kind te laten vaccineren, bescherm je de hele bevolking'

LINDAnieuws bracht gisteren het verhaal van Andrea Gloudemans, die zegt dat haar zoon is overleden door een vaccinatie. Het regende verdeelde meningen op social media. Vandaag een reactie van een jeugdarts.

| Cindy Keijzer

We vragen bestuurslid van AJN Jeugdartsen Nederland en jeugdarts Henrike ter Horst (40) te reageren op het verhaal en meer duidelijkheid te verschaffen over vaccinaties.

Lees ook
Andrea (46) verloor haar zoon aan een vaccinatie: ‘Het was één grote nachtmerrie’

Wat vind je van het verhaal van Andrea Gloudemans?
“Het is verschrikkelijk wat deze vrouw heeft meegemaakt. Ik ken deze vrouw en haar specifieke verhaal niet, dus ik vind het moeilijk om er iets over te zeggen. Betekent dat dit gebeurde na de vaccinatie dat de vaccinatie ook de oorzaak is? Ik kan daar in dit geval niks zinnigs over zeggen, behalve dat het een afschuwelijk verdrietige geschiedenis is.”

Waarom is vaccineren belangrijk?
“Als steeds meer mensen stoppen met het laten vaccineren van hun kinderen, komen ziektes die nu bijna niet meer voorkomen weer terug. Dit laat de mazelenepidemie in 2013 heel goed zien. De ziekte brak uit in gemeenten met een lage vaccinatiegraad, namelijk onder de negentig procent.”
Tijdens deze epidemie zijn 182 kinderen in het ziekenhuis beland en is één kind overleden aan de complicaties van mazelen.
“In een ideale wereld zouden ook zulke ziektes niet meer voorkomen, en kunnen we stoppen met vaccineren, maar zo ver zijn we helaas nog niet.”

Waar komt de angst voor vaccinaties vandaan denk je?
“Als je je kleine, kwetsbare baby moet laten prikken, terwijl zulke ziektes bijna niet meer voorkomen, is dat natuurlijk moeilijk. Daarnaast worden op social media en internet veel onjuistheden geplaatst, net zoals er van alles over voeding wordt beweerd. Als je een boek of artikel schrijft, wil je graag met iets nieuws komen, niet met dat een paar boterhammen per dag prima zijn. Vaccinaties zijn niet heilig, maar de meest betrouwbare bronnen en onderzoeken laten zien dat vaccinaties essentieel zijn voor de volksgezondheid. Verder heb ik elf jaar ervaring met het vaccineren van kinderen en heb ik bij al deze kinderen nooit blijvende nadelige effecten heb gezien.”

Wat zijn de belangrijkste misverstanden over vaccinaties?
“Ik hoor vooral vaak mensen zeggen dat de ziektes waartegen ingeënt wordt helemaal niet zo ernstig zijn, dat het allemaal wel meevalt. Als je er goed doorheen komt, kan het inderdaad meevallen. Maar in het buitenland overlijden jaarlijks nog steeds 150.000 kinderen aan de mazelen, terwijl dit door vaccinatie vermijdbaar is. Kinkhoest is voor een baby echt verschrikkelijk. En wat dacht je van de bijwerkingen van ziektes? De bof kan doofheid veroorzaken en rode hond kan bij een zwangere vrouw grote problemen geven voor het kind. Door je eigen kind te laten vaccineren bescherm je niet alleen hem of haar, maar de hele bevolking.”

Beschermen goede hygiëne en voeding ons tegen die ziektes?
“Natuurlijk zijn dit soort dingen belangrijk, en helpen ze in het algemeen om minder snel ziek te worden. Maar kijk eens naar een land als India, waar de hygiënische omstandigheden vaak slecht zijn en het drinkwater vervuild, daar is door het inenten van kinderen polio uitgeroeid. Het is goed dat ouders kritisch zijn en vragen stellen, en uiteindelijk maakt iedereen zelf een keuze. Als ouders twijfelen of vragen hebben over vaccineren moeten ze in gesprek gaan met de jeugdarts op het consultatiebureau. Maar wie uit angst zijn kind niet laat vaccineren, zet daarmee juist de gezondheid op het spel.”

Lees ook
Wel/niet, moet/mag: hoe zit het nou precies met vaccinaties?

NIEUWS | INTERVIEW

Bron: LINDAnieuws | Foto: Henrike ter Horst

Foutje gezien? Mail ons. We zijn je dankbaar

Reacties

NinahNinah

Ah, zo fijn dat weer zo veel pseudodeskundigen de moeite hebben genomen om de echte wetenschap in twijfel te trekken. Kansloos dit.

RosaRosa

Dit artikel beschrijft goed waarom zoveel mensen, ondanks decennia aan onafhankelijk onderzoek dat het tegendeel laat zien, intuitief bang zijn voor vaccins: https://theconversation.com/infections-of-the-mind-why-anti-vaxxers-just-know-theyre-right-38926

JannekeJanneke

Natuurlijk is het vervelend als er kinderen overlijden aan de complicaties van mazelen. Maar waren de leefomstandigheden, de voeding of weerstand toch al niet goed? Kan je niet beter het immuunsysteem versterken dan inenten? Een ziekte als mazelen is redelijk onschuldig als je fit bent en het goed begeleidt met natuurlijke middelen. Zo schijnt een flinke dosis vitamine C te kunnen schelen in de klachten. Maar ja, vitamine C is wetenschappelijk niet interessant.

amyamy

Alle vaccinaties zijn namelijk per definitie zeer onwetenschappelijk! Het is allereerst namelijk maar de vraag of bacteriën en virussen de ware (of enige) veroorzakers zijn van ziekte, dit wordt door enkele wetenschappers in twijfel getrokken. Ten tweede worden de lange termijn effecten nooit bestudeerd, omdat dan aan het licht zou kunnen komen dat ziektes zich later kunnen manifesteren wanneer het immuunsysteem systematisch door de vaccinaties wordt aangetast. De gevolgen van een vaccinatie dan slechts een paar weken op mensen uittesten is niet alleen zeer onethisch en onverantwoord, maar ook zeer zeker onwetenschappelijk te noemen. Ten derde is het vaak verzwegen feit dat de lange termijn effecten van vaccinaties onbekend zijn (omdat ze niet worden getest), ook op een andere manier zeer onwetenschappelijk te noemen. Een wetenschappelijke theorie heeft in de reguliere wetenschap namelijk waarde als deze een voorspellend karakter heeft. Maar volgens dit principe zou je een betrouwbare paragnost wetenschappelijker kunnen noemen dan het vaccinatie beginsel! Ten vierde is het feit dat de klinische studies over het algemeen worden verricht door de fabrikanten zelf ook niet zeer wetenschappelijk te noemen. Er wordt dus in feite geen onafhankelijk herhaalonderzoek gedaan door andere (niet door de farmaceuten betaalde) wetenschappelijke instituten! Ten vijfde zou je het onwetenschappelijk kunnen noemen dat artsen worden gemanipuleerd met een ‘tweesporenbeleid’ van leugenachtige informatie door de farmaceutische industrie. Zeker als blijkt dat gerenommeerde wetenschappers zich geregeld lenen om (goed betaald) hun naam te zetten onder een artikel dat niet door hen geschreven is (dit noemt men ‘ghost writing’ en dit gebeurt zelfs bij de meest toonaangevende medisch wetenschappelijke publicaties, waarbij artsen aanmenen dat het dus ‘wel goed zit’ als een dergelijk ‘autoriteit’ of ‘expert in een bepaald vakgebied’ zijn goedkeuring verleent of meldt dat de betreffende vaccinaties of medicatie ‘effectief en veilig’ is.) Ten zesde is het feit dat ‘adviesraden’ als onze Gezondheidsraad en de commissie die de WHO ‘adviseert’ over het nut van vaccinaties meer dan de helft bestaan uit door de farmaceutische industrie betaalde adviseurs (of in ieder geval banden hebben met deze industrie) ook niet erg onafhankelijk, betrouwbaar en dus ook niet wetenschappelijk te noemen. Ten zevende wordt ook niet vermeld dat het vormen van antilichamen met behulp van antigenen en adjuvant systemen maar een zeer beperkt deel van het immuunsysteem aanspreekt, maar ondertussen wel het hele immuunsysteem ernstig kan ontregelen

ShelenaShelena

Beste Amy, wat zijn de bewijzen of bronnen voor wat je zegt? Als je de betrouwbaarheid van iets in twijfel trekt, dan zou ik verwachten dat je zelf dan met betrouwbaardere bronnen komt. Bijvoorbeeld, je zegt dat er nooit langetermijn onderzoek is gedaan naar de effecten van vaccineren, maar eerlijk gezegd is het niet eens moeilijk om dit soort onderzoek te vinden. Bijvoorbeeld dit onderzoek bekijkt het effect van inenten over 20 jaar: http://m.jid.oxfordjournals.org/content/197/7/950.short. Wat is er volgens jou niet goed aan dit onderzoek? Welk bewijs heb je daarvoor?

EvaEva

Deze jeugdarts is betrekkelijk jong. Een andere -gepensioneerde- (huis)arts, dokter HC Moolenburgh, 90 jaar en schrijver van o.a. het boek “U kunt veel meer dan u denkt”, heeft meer dan 50 jaar praktijk gehouden en heeft kennelijk heel andere dingen gezien dan de jeugdarts van dit stukje. Dokter Moolenburghs informatie is interessant voor mensen die méér willen weten dan wat de overheid ons voorschrijft en een noodzaak om de dingen in perspectief te zien.

JeannetteJeannette

Onze dochter kreeg epilepsie na de dktp toen ze een jaar was. De kinder neuroloog die haar en ons begeleid heeft adviseerde ons om 'voorzichtig te zijn met vaccinaties'. We zijn ons daarna gaan verdiepen hierin, omdat we hier nooit eerder van gehoord hadden. We zijn veel wijzer geworden. Jammer dat iedereen die vóór of tegen is zo stellig is in zijn of haar mening. Laat de keus bij iedereen zelf. Maar bied ook de ruimte dat mensen zich kunnen informeren. Wanneer wij de info hadden gehad ipv dan er op onze angst is ingespeeld ( want wie wil een kind verliezen aan een ziekte??) hadden wij een andere keus gemaakt. En had onze dochter een andere start van haar leven gehad. Het gaat nu goed met haar, maar ze leeft wel met de effecten.

Henriette Henriette

Beste jeugdarts, ik zou u willen aanraden niet te reageren op het verhaal van Andrea. Alleen al door de vraag te stellen of dit door de vaccinatie komt, trekt u haar verhaal in twijfel en dit kan alleen maar meer verdriet en frustratie veroorzaken. Daarnaast: u geeft aan nooit blijvende bijwerkingen te hebben gezien. Deze worden volgens mij ook niet bij u gemeld maar, als mensen dit al doen en weten, bij het Lareb. Bij de meesten onbekend omdat er geen bijsluiter bij de vaccinaties zit en niet naar wordt verwezen. Tot slot: gezien het feit dat dit onderwerp hoog op de agenda staat van jonge ouders lijkt het mij tijd worden om met andere, nieuwe antwoorden te komen en niet dezelfde antwoorden te blijven herhalen. Het zou veel ouders helpen als er serieus onafhankelijk en nieuw onderzoek naar de samenstelling en nut en noodzaak van vaccinaties zou worden gedaan, passend bij de huidige tijd.

Hans MaringHans Maring

Je hebt gelijk: altijd diezelfde antwoorden...het is hoog tijd dat het antwoord op 1+1= ook eens wat anders wordt dan steeds diezelfde onwetenschappelijke 2.

LauraLaura

Voorbeeldje. Een baby kun je niet beschermen tegen kinkhoest. Er zijn herhalingsprikken nodig om eventuele bescherming te bieden. Die zogenaamde bescherming wordt pas bereikt rond het eerste jaar. Kinkhoest is vervelend maar meestal maakt een kind dit goed door. Kinkhoest vaccin staat bekend als meest belastende component. Toen dit deel van de cocktail al niet meer werkte werd het toch gegeven in de dktp omdat het te duur was om te wijzigen.

RosanneRosanne

Kinkhoest is vervelend maar meestal maakt een kind dit goed door? Ik zou dit filmpje eens bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=S3oZrMGDMMw

BloemBloem

Een baby kan je wel degelijk beschermen tegen kinkhoest door in het derde trimester van de zwangerschap zelf een booster DKTP te halen. Dit wordt geadviseerd door het RIVM en wordt in buurlanden veelvuldig toegepast. Dit beschermt de baby tijdelijk, tot de tijd van de 'echte'vaccinatie DKTP. Ik heb dit gedaan omdat kinkhoest juist erg gevaarlijk is voor zeer jonge baby's. Iedereen moet dit natuurlijk zelf weten, maar het kan dus wel.

Meer nieuws

Meest gelezen

Lees dit ook even

Please update your browser